Göteborgs Ungdomshem

-Med hjärta och kompetens!

Stödboende & boende utan stöd

Vi har tillstånd från IVO att bedriva stödboende för ungdomar mellan 16 och 21 år. Vidare har vi ramavtal med Göteborgs stad för stödboende och boende utan stöd. 

Stödboende är en boendeform där man kan vara från 16 år, om särskilda skäl finns, till 21 år i egen lägenhet. Man träffar stödboendepersonal en eller flera gånger i veckan för att få stöd med det man behöver i boendet, ekonomi, matinköp och annat man behöver för att bo själv. 

Boende utan stöd är att man får tillgång till en av våra lägenheter och kan bo där i samarbete med placerande socialtjänst. 

Välkommen med förfrågan!