Göteborgs Ungdomshem

-Med hjärta och kompetens!

Våra familjehem & jourfamiljehem

Vi har familjehem från Göteborg till Skåne som vi handleder och stöttar i placeringen. Familjehemmen har kontinuerlig handledning av oss, ekonomiskt stöd och ersättning från oss. 

Att vara familjehem är ett viktigt stöd för en ungdom att komma in i en familj med värme, struktur och trygghet då kanske den egna inte fungerar. Med stöd från våra familjehemskonsulenter skapar familjehemmet de bästa förutsättningarna för barnet eller ungdomen att växa och få näring. 

Att vara familjehem innebär att man först utreds av familjehemskonsulenterna enligt ett utredningssystem där man ställer frågor om familjen, för att säkra att barnet får en bra placering och för familjehemskonsulenterna att lära känna familjen. 

Att vara familjehem är att göra skillnad för ett barn på ett mycket påtagligt sätt!

Välkommen med din förfrågan!