Göteborgs Ungdomshem

-Med hjärta och kompetens!

Öppenvård

Vi har tillstånd från IVO att bedriva öppenvård och har lång erfarenhet. Öppenvård innebär att vi kommer hem till ungdomen eller möts på annan plats för samtal och stöd att klara vardagen. Det kan vara behov av olika slag som begynnande missbruk, stöd i skolgången, ha hamnat i fel miljöer eller något annat. 

Välkommen med förfrågan!