Göteborgs Ungdomshem

-Med hjärta och kompetens!

VÄLKOMMEN!

Vi är en verksamhet för ungdomar i behov av stöd i olika former. Vi erbjuder stöd inom boende genom formen stödboende, även utan stöd. Vidare tar vi uppdrag inom öppenvård me. Vi arbetar med skolstöd och utreder i skolsituation. Vi har engagerade familjehem och även jourfamiljer. 

Vi som arbetar här är socionomer med erfarenhet från tidigare privata, kommunala och statliga (SiS) ungdomshem. Alltifrån LSU, specialboende för neuropsykiatriska funktionshinder, akutboende, utredning, öppenvård och traditionella ungdomshem. 

Vi driver verksamheten i syfte att skapa god och fungerande omsorg för ungdomar i behov av trygga vuxna!